Raad van Toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in onze zorgorganisatie.