Cliëntenraad

NovaCura Zorggroep heeft als doel de beste kwaliteit van zorg aan te bieden aan onze cliënten. Daarbij staat de cliënt centraal. Het is vanzelfsprekend dat de stem van de cliënt de belangrijkste is, maar ook van de familie en naasten. Om dit organisatorisch en in onze zorgharten te verwerken is er een cliëntenraad opgericht welke meerdere malen per jaar bijeenkomt. 

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan welke het management van NovaCura Zorggroep gevraagd en ongevraagd adviseert over de zorgverlening aan cliënten. Om goed contact te houden met cliënten legt de cliëntenraad huisbezoeken af, waarbij de cliënten worden gevraagd naar hun ervaringen en beleving van zorg. Hieruit komt waardevolle informatie naar boven en biedt dit gespreksstof voor de gesprekken met het management. Vervolgens wordt gekeken op welke wijze er verbeteringen kunnen plaatsvinden en worden er afspraken gemaakt. Er wordt altijd het belang van alle cliënten in ogenschouw genomen, het betreffen geen individuele klachten of opmerkingen.

Wenst u meer te willen weten over de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op via info@novacurazorggroep.nl